Wat is FGL voor jou?

De Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL) heeft vanaf de oprichting in 1983 zich ten doel gesteld om de collectieve belangenbehartiging van mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening in de provincie Limburg te organiseren. Onze activteiten zijn onderdeel van vijf hoofdthema's. Ontdek wat FGL voor jou kan betekenen, als individu, als organisatie of als bestuurder!

Arbeid en participatie icoon

(Arbeids)participatie & re-integratie

FGL staat voor een inclusieve samenleving, ofwel een samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen. Mede om die reden onderschrijft FGL de uitgangspunten van Positieve Gezondheid, de beweging die burgers stimuleert om -ondanks ziekte en/of een beperking- mee te (blijven) doen in – en aan onze samenleving.

Lees meer
icoon bestuur en organisatie

Bestuur & Organisatie (FGL)

FGL is een vereniging met
Notariële Akte ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van FGL. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van FGL. Het dagelijks bestuur bereidt bijeenkomsten en vergaderingen van het bestuur inhoudelijk voor en is voor veel partijen het eerste aanspreekpunt van de organisatie. Dagelijks en algemeen bestuur vormen een dynamisch team.
 

Lees meer
icoon lokaal beleid

Lokaal beleid, zorg & inclusie

In veel Limburgse gemeenten zijn de voormalige Wmo-raden omgebouwd tot adviesraden sociaal domein. In deze adviesraden zijn doelgroepen samengebracht om de gemeente te adviseren en/of als klankbord te functioneren bij nieuw en/of te herijken beleid. In deze advisering worden ook beleidsvoornemens voor de mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekten ingebracht.

Lees meer
icoon openbaar vervoer

Openbaar & aangepast vervoer

FGL is door Burgerkracht Limburg gevraagd om als initiatiefnemer een breed afstemmingsoverleg te organiseren, om met vertegenwoordigers van doelgroepen ontwikkelingen op het terrein van de diverse vervoersmogelijkheden te bespreken.

Lees meer
icoon positieve gezondheid

Positieve gezondheid

FGL wil door middel van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening helpen om volwaardig en gelijkwaardig te participeren in de samenleving. Ook een positief (zelf)beeld kan mensen helpen om hun beperking(en) te aanvaarden en van daaruit hun aandeel in de samenleving in te nemen. 

Lees meer
icoon toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Het eerste speerpunt van deze werkgroep is het werken aan een toegankelijke samenleving voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Specifiek waar het gaat om de toegang en het gebruik van gebouwen (van restaurant tot gemeentehuis) en objecten (van stemlokaal tot openbaar toilet).

Lees meer

Het laatste nieuws

Lees meer nieuws
Honkbal voor blinden en slechtzienden: primeur voor Beek

Honkbal voor blinden en slechtzienden: primeur voor Beek

Honkbal voor blinden en slechtzienden: primeur voor Beek Blinden en slechtzienden konden zaterdag in Beek meedoen aan een landelijke primeur genaamd...
Code VVR aangepast per 1 januari 2022

Code VVR aangepast per 1 januari 2022

De code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR) is herzien en gaat in per 1 januari 2022. Het doel van de code is om iedereen die geen transfer van ee...
Aangepast openbaar vervoer

Aangepast openbaar vervoer

Aangepast openbaar vervoer Voor ouderen en iedereen met een beperking of ziekte is er openbaar vervoer om van A naar B te reizen. Zowel lokaal, reg...
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen KvK

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen KvK

Dit betekent de WBTR voor je organisatie Nieuws Sergej Schuurman Deel via LinkedIn (opent nieuw venster) Deel via Twitter (opent nieuw ven...
UWV Strategie 2021-2025

UWV Strategie 2021-2025

Ruimte voor menselijke maat in dienstverlening Met de UWV Strategie 2021-2025 formuleert UWV een duidelijke focus waar we ons de komende jaren op g...
Ouders op bijeenkomst inclusief onderwijs: onderwijs moet attitude veranderen

Ouders op bijeenkomst inclusief onderwijs: onderwijs moet attitude veranderen

Ouders op bijeenkomst inclusief onderwijs: onderwijs moet attitude veranderen https://iederin.nl/ouders-op-bijeenkomst-inclusief-onderwijs-onde...

74 Lidorganisaties, één doel

FGL is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte. FGL behartigt de (collectieve) belangen van de bij haar aangesloten lid-organisaties. Daarbij blijven alle lid-organisaties autonoom in hun eigen verenigingen, platform, stichting en/of welke samenwerkingsvorm zij zelf kiezen. 

Bekijk alle Lidorganisaties
Jongen in rolstoel

Hoe toegankelijk is jouw stad?

Toegankelijk Limburg is een handig hulpmiddel, dat je informeert over de mate van toegankelijkheid van openbare gebouwen/objecten. Denk hierbij aan restaurants, musea en bibliotheken, maar ook aan gehandicaptenparkeerplaatsen en gehandicaptentoiletten. Handig om te weten, als je op pad gaat.

Bekijk Toegankelijk Limburg
Man in rolstoel

Komende evenementen

Bekijk volledige agenda