(Arbeids)participatie & re-integratie

Thema

Thema (arbeids)participatie & re-integratie

FGL staat voor een inclusieve samenleving, ofwel een samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen. Mede om die reden onderschrijft FGL de uitgangspunten van Positieve Gezondheid, de beweging die burgers stimuleert om -ondanks ziekte en/of een beperking- mee te (blijven) doen in – en aan onze samenleving.

Zelfredzaamheid en een Toegankelijke samenleving
Belangrijke voorwaarden voor (arbeids)participatie en re-integratie.
FGL wil -met partners- zoals Burgerkracht Limburg, SOL, UWV, Vakbonden, Gemeenten/ VLG aanjager zijn van processen, die de maatschappelijke en arbeidsparticipatie van mensen bevorderen.

Ervaringsverhalen

Hier komen de ervaringsverhalen van burgers.