Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Nadat wij sinds 2013 ervaring hebben opgedaan bij het beoordelen van de toegankelijkheid
van publiek toegankelijke gebouwen gaan wij nu over op een ander beoordelingssysteem, korter en eenvoudiger.
Hiertoe hebben wij samengewerkt met leden van de Gehandicapten Raad Venlo die al geruime tijd 
ervaring hebben met beoordelingen van de toegankelijkheid.

Op de webpagina van Toegankelijk Limburg staan inmiddels, rekening houdend met het nieuwe
beoordelingssysteem een aantal gebouwen die reeds eerder door FGL en GRV op toegankelijkheid zijn beoordeeld.
Tijdens de ALV worden de nieuwe website van de FGL en de nieuwe webpagina van Toegankelijk Limburg gelanceerd.
Het systeem wordt aangeboden aan alle Limburgse gehandicaptenplatforms en organisaties zoals:  
KBO, adviesraden sociaal domein en anderen teneinde in hun gemeentegebouwen te beoordelen op toegankelijkheid en de resultaten daarvan te laten plaatsen op de website van FGL.

Dat betekent dat inwoners van zowel binnen als bezoekers van buiten onze provincie, ondersteund worden in hun zoektocht naar een toegankelijk gebouw binnen de provincie Limburg. Aan zowel het gebruik van de vragenlijst als het plaatsen van de resultaten op onze website zijn geen   
kosten verbonden.      

Het tweede speerpunt van de werkgroep is:

Het geven van de basiscursus Toegankelijkheid/BBB, in minimaal 4 dagdelen.

Hierbij wordt kennis opgedaan/vergroot van:
-de basisbeginselen van bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid (BBB)
-de uitgangspunten van BBB
-aanpasbaar verbouwen
-toegankelijkheid van buitenruimten, woningen en woongebouwen, gebouwen 

Verder:

Het inleven in de situatie van mensen met verschillende functiebeperkingen en het toepassen van deze  
kennis m.b.t. integrale toegankelijkheid:

-de aangeboden stof toepassen in de praktijk en het uitwisselen van ervaringen

-inzicht krijgen in de positie en rol van het platform m.b.t. verbeteren van de toegankelijkheid van de
  leefomgeving 

Deze cursus waarvan de kosten gering zijn wordt maximaal 2 keer per jaar gegeven.
Door Corona is het organiseren van de cursus afgelopen jaar en dit jaar niet mogelijk geweest en wij
hopen dat komend jaar weer de eerstvolgende cursus gegeven kan worden.                           

Graag willen wij nog een oproep doen:
Zijn er mensen die aan het toegankelijkheidsproject mee willen werken en binnen FGL.
In de Werkgroep Toegankelijkheid hun steentje willen bijdragen dan vragen wij je contact op te nemen met het secretariaat van FGL:  Zie contact gegevens.