Positieve gezondheid

Algemeen

Positieve Gezondheid en beeldvorming mensen met een beperking

FGL wil door middel van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid mensen met een functiebeperking en/of chronische aandoening helpen om volwaardig en gelijkwaardig te participeren in de samenleving. Ook een positief (zelf)beeld kan mensen helpen om hun beperking(en) te aanvaarden en van daaruit hun aandeel in de samenleving in te nemen. 

Nuttig gereedschap
Positieve Gezondheid wordt niet alleen bepaald door activiteiten die de gezondheid bevorderen zoals sport en een gezond leefpatroon, maar ook door het zelfbeeld en de beeldvorming in de maatschappij. Vooroordelen zijn vaak het begin van uitsluiting en afgrenzing die mensen met een beperking en/of chronische aandoening uitsluiten. FGL wil mensen bij elkaar brengen om hen deelgenoot te maken van Positieve Gezondheid. Volgens FGL is het spinnenweb nuttig gereedschap, dat mensen helpt om werk te maken van zingeving en regie. 

Gezondheidsakkoord
FGL participeert bovendien actief in het provinciaal Gezondheidsakkoord en zoekt actief samenwerking met onderwijs- en gezondheidsinstellingen om door middel va ervaringsdeskundigheid bij te dragen aan onderzoek naar zorg-, revalidatie- en behandelmethoden.