Wet bestuur en toezicht rechtspersonen KvK

Door: Cäte van den Hadelkamp, FGL
Op: dinsdag 19 oktober 2021

Dit betekent de WBTR voor je organisatie

De regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij veranderen. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. Sindsdien sluiten de regels voor toezicht en bestuur aan op die van de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). Lees wat er verandert en hoe je je hier als bestuurder op voorbereidt. 
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/dit-betekent-de-wbtr-voor-je-organisatie/

Delen via...