UWV Strategie 2021-2025

Door: Cäte van den Hadelkamp, FGL
Op: dinsdag 19 oktober 2021

Ruimte voor menselijke maat in dienstverlening

Met de UWV Strategie 2021-2025 formuleert UWV een duidelijke focus waar we ons de komende jaren op gaan richten. De strategie benoemt de accenten om goed invulling te geven aan de bedoeling van UWV: een samenleving waarin iedereen meedoet. De strategie is ambitieus en vraagt een flinke inspanning. We hebben het vertrouwen dat onze medewerkers hier een goede invulling aan zullen geven. In ons handelen zullen we steeds de koers naar 2025 als uitgangspunt nemen: de ambitie staat vast.

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/strategie-uwv-2021-2025.pdf

Delen via...